Gjennomføring av utstyrsprosjekt

Vi tilbyr våre kunder en planlagt, trygg og forutsigbar gjennomføring av utstyrsprosjekter med høy kvalitet og måloppnåelse!

krever kompetanse

Medtekpartner tilbyr erfarne og faglig dyktige rådgivere innen prosjektledelse og utstyrsrådgivning til utstyrsprosjekter. Vi planlegger, prosjekterer, anskaffer og gjør følger opp leveransen til utstyret er i drift.
Våre rådgivere har relevant utdanning og faglig bakgrunn innen funksjonsutstyr, sertifiseringer innen offentlige anskaffelser og prosjektledelse.

og lang erfaring

Med lang erfaring fra brukersiden og gode kunnskaper om leverandørmarkedet, både nasjonalt og internasjonalt. De har god innsikt i utstyrsspesifikasjoner, kostnad og grensesnitt mot andre fag