Bistand til offentlige anskaffelser

Vi bistår helseforvaltningen og helseforetakene med prosjektledelse av vare- og tjenesteanskaffelser.
Kundene våre kan føle seg trygg på at anskaffelsesprosessene ivaretas med høy kvalitet og måloppnåelse.

Eksempler på våre tjenester

Før utlysning – Planlegging
 • Markedsanalyser, LCC-analyser etc.
 • Koordinering med andre relevante innkjøpssentraler.
 • Bistand og/eller utarbeidelse av anskaffelses- og kontraktstrategi.
 • Bistand med fasilitering av dialogkonferanser.
 • Fasilitering av brukergrupper/fokusgrupper.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og andre relevante anskaffelsesdokumenter.
Forhandlingsledelse
 • Gjennomføring av forhandlinger
Evaluering
 • Bistand til evalueringsprosessen
 • Bistand til fasilitering av en eventuell demonstrasjon.
Tildeling
 • Bistand med evaluering og innstilling av leverandør.
 • Bistand i innsynsbegjæringer.
Mottak og oppfølgning
 • Oppfølging av leveransen under mottaket, prøvetid og garantitid.