Velkommen til Medtekpartner

Medtekpartner er et helnorsk konsulentselskap som har base i Karl Johans gate 16. Selskapet ble etablert i Q1 2020 med mål om å levere tjenester innen utstyrsanskaffelser, prosjektledelse og offentlige anskaffelser til helsesektoren. Våre dedikerte ansatte har lang erfaring og spisskompetanse innen fagene.
Medtekpartner samarbeider med flere selskaper i et konsortium for å kunne tilby helintegrerte løsninger.
Vi jobber tett med kundene våre for å skape verdi sammen. Gjensidig tillit og felles mål, ekte arbeidsglede og god samhandling med våre kunder er nøkkelen til suksess.
Dere finner oss i Karl Johans gate 16

Vårt Miljøansvar Medtekpartner er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Som virksomhet er vi opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.
Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).