Erfarne ressurser til din tjeneste

  • Prosjektledere
  • Anskaffelsesledere
  • Analytikere og analyseteam
  • Prosjektstøtte
  • Utstyrsrådgivere

01 Prosjekt- og prosessledelse

Vi bistår med gjennomføring av prosjekter med en effektiv og god prosess til måloppnåelse - uansett bransje! Vi akselererer prosessen med egenutviklet arbeidsmetodikk.

02 Offentlige anskaffelser

Dette kan vi, virkelig - bare spør våre referanser! Vi har lang strategisk og operativ erfaring med offentlige anskaffelser av varer og tjenester i helse- og IKT-sektoren.

03 Gjennomføringsevne

Velger dere oss får dere gjennomført prosjektene med høy kvalitet og innenfor prosjektets rammer, bare spør våre referanser.

Fakta

De to siste årene har vi...

Gjennomførte prosjekter og anskaffelser

milliarder i prosjektleveranser

milliardprosjekter

Teams/Skype-møter

Vårt team

22 18 18 88

Karenslyst Allé 53, 0279 Oslo

firmapost@medtekpartner.no